This page needs JavaScript activated to work.

Výsledek státních maturit: úspěch či oprava

Každý kdo úspěšně složí všechny povinné zkoušky společné a profilové části maturity dostává maturitní vysvědčení a ukončuje s úspěchem středoškolský stupeň vzdělání. Pro hodnocení úspěšnosti složení maturitní zkoušky nehrají roli nepovinné předměty společné části ani nepovinné předměty profilové části maturity.

Opravné zkoušky

Pokud student neuspěje u některé z povinných zkoušek, má možnost opravit si až dvě tyto zkoušky vykonáním opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, z kterých neuspěl. Student má pět let na vykonání opravné zkoušky společné části maturity.

Pro opravnou zkoušku je možnost si vybrat jinou úroveň než jakou měla původní zkouška. To znamená, pokud jste skládali zkoušku v řádném termínu ve vyšší úrovni, je možné v opravném termínu skládat v základní nebo dokonce i stejné úrovni, podobně je to v opačném případě.

Termíny pro opravné zkoušky jsou vždy v září a v jarním termínu následujícího školního roku. K těmto termínům, stejně jako k maturitní zkoušce, je nutné podat přihlášku řediteli školy.

Nepovinné zkoušky nemají opravu

Zásadní je, že nepovinné zkoušky se neopravují. Pokud ale přece jenom student potřebuje mít složenou zkoušku ze zvoleného předmětu, existuje tak zvaná jednotlivá zkouška. Jednotlivé zkoušky upravuje novela školského zákona (§113), tam se hovoří o tom, jak složit dodatečně jednotlivou zkoušku profilové maturity, ta je v kompetenci ředitele školy, a jak složit jednotlivou nepovinnou zkoušku společné části maturity, toto je v kompetenci CERMATu.

Opravné termíny se nekonají ve všech školách tak jako maturitní zkoušky, tato se konají jen ve vybraných, tzv, spádových školách. Výjimku tvoří zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které probíhají na škole, kde proběhl řádný termín zkoušky.

Matematika +

Nově je matematika+ pouze dobrovolná, a tak se její výsledek nezapočítává do maturitního vysvědčení a nehraje pro většinu studentů roli. Oprava matematiky+ není možná. Výhodou úspěšně složené zkoušky ale je možnost prominutí přijímacích řízení na vybrané fakulty.Kam dál