This page needs JavaScript activated to work.

Rady maturantům s chladnou hlavou

Všeobecné vhodné rady:

 • Na novou státní maturitu nemyslete každý den,
  to je cesta do ústavu pro choromyslné.
 • Nepřestávejte v každodenní soustavné práci.
 • Nenechte se polekat novou státní maturitou, je to jen forma.
 • Vemte rozum do hrsti, maturita je zkouška dospělosti, nejde o to, jesti je nová, nebo stará.
 • Maturita Vás může nastartovat, pokud ji přijmete za svou.
 • Motivujte se a vyberte si úroveň maturity, která bude odpovídat Vaší ctižádosti.
 • Volte předměty a jejich úroveň s rozumem, příliš nepřestřelte, řiďte se preferencemi.
 • Neodflákněte výběr přemětů a jejich úrovně, tyto předměty pravděpodobně budete studovat i na vysoké škole.
 • Vezměte si přiměřený počet volitelných předmětů.
 • Na potítku se třikrát hluboce nadechněte a pusťte se do práce.

Matematika (státní):

 • Dobře si přečtěte zadání. Raději dvakrát, než řešit špatně. Nesnažte se šetřit čas rychlejším čtením.
 • Vyzkoušejte si test i do jejich záznamových archů, ať vás nezaskočí vzhled.
 • Projděte si oficiální klíče k řešení minulých maturit. Za některé správné odpovědi, které jsou špatně zapsané, se body neudělují!
 • Projděte si staré testy. Typy a struktura se pořád opakují, a tak v podstatě víte, co udělat (nejdřív) a nabrat tak body.
 • Dobře si rozmyslete, zda chcete svoji odpověď změnit, další šanci již nemáte!
 • Projitím minutlých testů víte, v čem zaostáváte. Procvičte si toto téma více.
 • Řešte tak, aby jste si byli jistí, že máte alespoň něco správně. Lepší udělat polovinu a projít, než stihnout vše - špatně.
 • Nespoléhejte moc na tabulky, snažte se, abyste věděli, že jen ty nejtěžší vzroce budete hledat.
 • Znejte svoje tabulky i kalkulačku. V tabulkách pak lehce najdete, co potřebujete a kalkulačka vás nebude zdržovat!
 • Projděte si typy funkcí:
  • Kam se funkce posune, když změníte koeficient u x2 nebo x a nebo konstantu?
  • Jak vypadá logaritmická funkce, když je základ mezi 0 a 1 a nebo větší než 1?
  • Co se děje s goniometrickými funkcemi (y = a · sin[b · (x - m)] + n), když změníte a/b/m/n ?
  • Jaké jsou definiční obory goniometrických funkcí?
  • Co se stane s exponenciálními funkcemi, když změníte základ / exponent?
  • Jaké jsou podmínky funkcí?

Angličtina (státní):

 • Nespoléhejte na to, že stačí mluvit chvilku. V nervozitě zapomenete mnoho věcí. Připravte si více a nestane se vám, že nebudete vědět, co dál.
 • Poproste vyučující, aby vám v hodině udělali poslechový test. I více testů.
 • Seznamte se s jednotlivými typy slohových prací/esejů. Zkuste si nějaký cvičně napsat a nechte své profesory to opravit.
 • Neutíkejte k angličtině jen proto, že matematika vám nevoní. Státní matematika je zvládnutelná (na rozdíl od AJ) i pro absolventy základní školy a typy úloh se notoricky opakují.
 • Rozmluvte se. Pokud vám to nejde, koukejte na filmy, čtěte knihy, mluvte s lidmi. Angličtina jako každý jiný jazyk je otázkou praxe a používání.
 • Naučte se typická gramatická pravidla (podmínkové věty přítomné/minulé/budoucí), významy dvojic slov (say/tell), členy (-/a/the), předložky (on/in/by/at/for..), tvoření záporů (prepositions: im-/ir-/un-...extensions: -less..), a další. Rády se objevují v testech.
 • Nepoužívejte moc slova, která neznáte. To, že můžete použít slovník ještě neznamená, že umíte tato slova také použít (spirit/ghost...)
 • Při psaní používejte věty, o kterých víte, že mají správný slovosled. Pozor na vazbu (slova, která stojí vedle sebe, protože tvoří významově jedno slovo).
 • Podívejte se na souhrn teorie gramatiky pro úroveň B1.


Kam dál